Lasnamäe paekivi

Lasnamäe paekivi avamusala ulatub Pakri saartest Harjumaal läbi Tallinna Narvani. Suuremad kivimurrud ja karjäärid, kus Lasnamäe paekivi kaevandatakse on Harjumaal Väo, Harku, Valkla, Maardu ja Virumaal Kunda. Tegemist on enamasti valkjashalli plaatja lubjakiviga, mille kihipaksused on 5 kuni 30 cm. Paekihtide vahel on erineva paksusega merglikihid. Põhikivimile on iseloomulikud vertikaalsed tumedama värvusega ussikäigud ehk püstakud, mis on täidetud savikama ja rauarikkama materjaliga. Lasnamäe ehituslubjakivi on Tallinna piirkonnas jagatud 56 murdmiskihiks, millel kõigil on oma rahvapärased nimetused. Lasnamäe ehituslubjakivi on tekkinud Ordoviitsiumi ajastul (439-500 milj.aastat tagasi) avamere vööndis savikast lubimudast.

Lasnamäe kivi on laialdasemalt ehitusmaterjalina kasutatud teadaolevalt üle 770 aasta. Tallinna Toomkirik (esmamainitud 1233.a.) on juba osaliselt rajatud vanale paemurrule – keldris võib näha ca 1 m kõrgust murruseina. Eriti palju vajati Lasnamäe paekivi 13.sajandi lõpus alustatud Tallinna linnamüüri ehitamisel. Lasnamäe kivist hauaplaadid ja tooted olid keskajal tuntud väljaveoartikliks, mida müüdi Soomes, Rootsis, Preisimaal ja hiljem ka Peterburis.

Lasnamäe ehituslubjakivi 56 kihti on kõik erinevate omadustega ning seetõttu tuleb neid ehituskiviks kasutamisel kihikaupa ka kaevandada. Osa kihte on väga hea ilmastikukindlusega, teised ei pea vastu ka paari talve.

Väo murru Lasnamäe paekivi paremate kihtide keskmised füüsikalis-mehhaanilised omadused on alljärgnevad:

  • Mahukaal – 2650 kg/m3 (EN 1936)
  • Veeimavus kaaluprotsentides – 0,9 % (EN 13755)
  • Poorsus – 2,6 % (EN 1936)
  • Külmakindlus – 48 tsüklit (EN 12371)
  • Paindetugevus – 17,4 MPa (EN 12372)
  • Kulumiskindlus – 19,5 mm (EN 14157)

Lasnamäe paekivist toodetakse täna lihvitud või poleeritud põrandaplaate, loodusliku või murtud pinnaga fassaadikivi, murtud pinnaga müürikivi, vabakujulisi sillutisplaate ja mõõtulõigatud loodusliku pinnaga katteplaate ning muud.

Lasnamäe paekivist ehitisi võib leida kogu Põhja-Eestis, põhiliselt temast on ehitatud Tallinna vanalinn. Uuematest ehitistest võiks nimetada Birgitta kloostri fassaadi Pirital ja KUMU, mida tasuks vaadata.