Granuliit

Granuliit on peeneteraline, graniidilaadse koostisega ja gneisja vöödilise tekstuuriga heledavärviline moondekivim, mis koosneb põhiliselt kvartsist ja päevakividest. Granuliitidele on iseloomulik punasevärviliste granaadi kristallide suur sisaldus, mis annab neile võrreldes graniitide ja gneissidega omapärase teralise väljanägemise. Veel iseloomustab granuliite vilkude väga väike sisaldus või puudumine üldse. Granuliite nimetatakse ka granaatgneissideks.

Tulenevalt palju rauda sisaldavatest granaadi kristallidest on granuliitidele iseloomulik isegi väikese niiskuse toimel roostetäppide ja –laikude tekkimine. Seda ei ole võimalik ära hoida ning eelnevalt ennustada, millistele plaatidele need tekivad ja millistele mitte. Granuliitidel on ka väga kiire ja suhteliselt suur kapillaarne veeimavus.

Suhteliselt suure värvimuutuse ohu tõttu ei ole granuliite soovitatav paigaldada paksule mördikihile, mis plaadi all kaua kuivab. Paljud granuliidid võivad õhukeste plaatidena kaarduda paigaldamisel, mistõttu soovitatakse nende puhul kasutada kiireltkivistuvaid väikese veesisaldusega plaadiliime.

Granuliidid on hästi poleeritavad ning poleer on püsiv. Granuliidid on külmakindlad kivimid, kuid samas tuleb arvestada roosteprobleemidega, mis sõltuvalt kliendist võib olla häiriv või mitte.

Granuliite müükase enamasti poleeritud või ka lihvitud pinnaga. Põletatud pinnale eelistatakse enamasti vasardatud või liivapritsipinda, kuna põletamisel võib muutuda kivi värvitoon granaadikristallide roostetamise tulemusena.

Granuliidi keskmised tehnilised näitajad on järgmised:

Tihedus 2,6-2,75 t/m3
Veeimavus kaalu järgi 0,2-0,5%
Kulumiskindlus (cm3/50cm2 kohta) 4-10
Survetugevus 130-250 MPa
Paindetugevus 12-25 MPa