Basalt

Basaltide hulka kuulub terve aluseliste purskekivimite rühm – basalt, doleriit, diabaas, melafüür.

Basalt ise on tume või must peeneteraline tihe ja geoloogiliselt noor kivim. Basalt koosneb põhiliselt plagioklassist, pürokseenidest ja oliviinist. Doleriit on geoloogiliselt noor jämedateraline basalt. Diabaas on vanem jämedateraline ja roheka tooniga basalt. Melafüür on vanem peeneteraline roheka tooniga basalt.

Mõned basaldid (eriti Hiina G684) on väga problemaatilised materjalid tulenevalt nende omadustest. G684 on väga tundlik ka nõrkade hapete suhtes, mis tekitavad nende pinnale heledaid laike. Ka põletatud pinnad võivad muutuda laiguliseks.

Basaltidel on võrreldes teiste looduskividega suurem survetugevus.